Užitečné odkazy

https://www.mojedatovaschranka.cz/ -  přihlášení do datové schránky

https://www.eku-cak.cz/ -  přihlášení do elektronické knihy úschov ČAK

http://www.beck-online.cz  - přihlášení do Beck-online

http://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx - návrh na vklad etc.

http://www.email.cz - přihlášení do pošty

http://business.center.cz - cestovní náhrady

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - náhlížení do katastru nemiovitostí

http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html  -  Kalkulátor splátek pro oddluž. plněním splát.kalendáře

https://or.justice.cz/ias/ui/formulare-$ - fomuláře pro zápis do OR


http://obcanskyzakonik.justice.cz/

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06

http://smernahodnota.financnisprava.cz/

https://www.beck-online.cz/bo/index.seam

 

Soudy:

http://www.justice.cz - oficiální server českého soudnictví

http://www.nsoud.cz - Nejvyšší soud ČR

http://www.nssoud.cz/ - Nejvyšší správní soud ČR

http://www.statnisprava.cz - adresář veřejné správy

EPR:

 https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do#

Odborné portály:

http://www.ipravnik.cz - články, rozhodnutí, vzory atd.

http://www.epravo.cz - elektronický magazín o právu

http://sbírkazákonů.cz

http://www.profipravo.cz/

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=cs&action=home

podání FÚ:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces

 

Přehled VZP:

https://www.vzp.cz/platci/formulare/prehled-o-prijmech-a-vydajich-osvc

 

Přehled OSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2017

 

Převody jednotek:

https://www.vypocitejto.cz/